Strzykawkowa pompa infuzyjna – medima

Koszt najmu / miesiąc 200 zł

 

Medima 

 

Podstawowe funkcje

• Duży i czytelny wyświetlacz graficzny.

• Szeroki asortyment strzykawek krajowych i zagranicznych o objętościach 5, 10, 20, 30, 50 ml.

• Automatyczne chwytanie i rozpoznawanie strzykawki ułatwia i przyspiesza obsługę pompy, zmniejsza błędy początkowe infuzji.

• Proste programowanie i łatwa obsługa. Szybkie wprowadzanie danych przy pomocy klawiatury numerycznej. Możliwość zmiany parametrów bez przerywania infuzji.

• Infuzja w różnych jednostkach ng, µg, mg, µU, mU, U, kU, µmol, mmol, mol, / kg / min / godz / 24 godz.

• Blokada danych. Zaprogramowane parametry mogą być chronione hasłem dostępu. Dodatkowo rozbudowany system funkcji ochrony, pozwalający zabezpieczać dostęp do wybranych funkcji pompy, takich jak start infuzji, start bolusa, zmiana progów okluzji, wyłączenie pompy.

• Bolus automatyczny i manualny. Możliwość programowania dawki, czasu lub szybkości podaży.

• Rozbudowany system alarmów. Pozwala na regulację głośności i wybór typu dźwięku. Tryb nocny z możliwością ustawienia przyciszonego dźwięku i zmniejszonej jasności wyświetlacza.

• Rejestr zdarzeń. Umożliwia zapisanie pełnej historii infuzji (parametry, czynności operatorskie oraz alarmy wraz z datą i godziną wystąpienia). Zapisana informacja może być przeglądana zarówno w pompie jak i na komputerze PC.

• Biblioteka leków. W pamięci pompy zapisać można 120 procedur dozowania leków z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych parametrów infuzji. Dodatkowo do każdego parametru  dodać można ograniczenia, które w czasie programowania infuzji ostrzegają o przekroczeniu dopuszczalnych wartości. Limity miękkie ostrzegają o przekroczeniu wartości zalecanych.

Limity twarde uniemożliwiają wpisanie wartości spoza ich zakresu. Po wybraniu leku z listy pompa jest gotowa do infuzji, a dzięki limitom zmniejsza się ryzyko przedawkowania leku.

Bibliotekę leków wpisać można w następujący sposób:

• bezpośrednio z klawiatury pompy

• utworzyć ją w programie Medima Drug Editor i przesłać do pompy bezpośrednio z PC lub za pośrednictwem MedimaNet